Sơn lót chống kiềm nội thất Nano Duplex UltraPrimer IN

Sơn lót chống kiềm nội thất Duplex Nano (Ultra Primer In) là hệ sơn lót được làm từ nhựa tổng hợp Acrylic, dùng làm sơn lót trong nhà trước khi sơn phủ trang trí, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn rất phù hợp với Khí hậu nhiệt đới, phù hợp với bề mặt nội thất của tất cả các công trình xây dựng.